Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kolínsku
Článek
    Albinizovaný apofylit z Libodřic na Kolínsku
    Historická naleziště českého granátu na Kolínsku
    Ilmenit, albit a titanit z alpské parageneze z Barchovic na Kolínsku
    Křídové sedimenty na Kolínsku, Kutnohorsku a v okolí Uhlířských Janovic (13-32 Kolín)
    Nález velkých krystalů apofylitu v zonální alpské žíle u Libodřic na Kolínsku
    Neobvyklá forma výskytu kalcitu v alpské paragenezi z Libodřic na Kolínsku
    Neobvyklý nález datolitu z Libodřic na Kolínsku
    Těžké minerály aluviálních náplavů Sedlovského potoka na Kolínsku (13-32 Kolín)
    Zajímavý nález albinizovaného apofylitu z Libodřic na Kolínsku