Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kolokvium
Monografie
    Klímová, Viktorie (ed.): X. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků z kolokvia konaného v Pavlově 20.-22. června 2007.
    Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách /17./
    Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách IX
    Tradiční geomechanické a geofyzikální kolokvium 2008. Sborník příspěvků
    Tradiční geomechanické a geofyzikální kolokvium 2007
    Tradiční geomechanické a geofyzikální kolokvium 2008
    XII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách
    XVI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků
Článek
    1. petrografické kolokvium Slovenskej geologickej spoločnosti
    4. geologicko-petrologické kolokvium Hamburk-Praha (červen 1989)
    38. Mezinárodní kolokvium geomechaniky v Salcburku
    41. kolokvium geomechaniky v Salcburku
    42. kolokvium geomechaniky v Salcburku
    42. kolokvium geomechaniky v Salzburku
    43. kolokvium geomechaniky v Salcburku
    43. kolokvium geomechaniky v Salcburku
    Celorepublikové kolokvium muzejníků v Brně
    Druhé kolokvium Ars geochimica
    Kolokvium o ukládání radioaktivních odpadů
    Mezinárodní kolokvium o událostech při hranici cenoman-turon (Grenoble 24.-26.5.1991)
    První kolokvium Ars geochimica
    Ve východobavorském zámku Theuern se uskutečnilo již desáté Bavorsko-české kolokvium
    XXXII. kolokvium geomechaniky v Salcburku