Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kombinovaného
Článek
    Mez pevnosti porézních hornin v podmínkách kombinovaného namáhání
    Určení změn napjatosti horninového masivu metodou kombinovaného modelování
    Využití kombinovaného profilování při detekci zlomových linií na Šumavě