Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Komise
Monografie
    člen oborové komise 205 - Vědy o Zemi a Vesmíru
    člen podooborové komise 205 GAČR
    Expertní posouzení Zprávy nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb ČR v dlouhodobém časovém horizontu se zřetelem na analýzu a posouzení vstupních informačních a datových podkladů, zejména energetických zdrojů, specificky zásob černého a hnědého uhlí, uranu a geotermálního potenciálu České republiky
Článek
    22. zasedání Evropské seizmologické komise
    43. zasedání stálé komise RVHP pro geologii
    44. zasedání stálé komise RVHP pro geologii
    45. zasedání stálé komise RVHP pro geologii
    51. zasedání stálé komise RVHP pro spolupráci v oblasti geologie
    52. zasedání stálé komise RVHP pro spolupráci v oblasti geologie
    53. zasedání stálé komise RVHP pro spolupráci v oblasti geologie
    55. zasedání stálé komise RVHP pro spolupráci v oblasti geologie
    Aktivity mezinárodní komise pro ochranu Labe v analytice vod
    Činnost Komise pro geologickou mapu světa (Commission de la Carte Géologique du Monde)
    Činnost stálé komise RVHPpro spolupráci v oblasti geologie v roce 1985
    Čtyřicet let činnosti geologické oborové komise pracovníků muzeí České republiky
    Deset let sledování jakosti vody v rámci Mezinárodní komise pro ochranu Labe
    Diskuse o tektonice, magmatismu a sedimentaci flyšové a molasové etapy variského a alpínského cyklu ve střední a jižní Evropě a ve vybraných oblastech SSSR : [ke sborníku ze zasedání 3. podkomise problémové komise č. 9, Halle, 1978]
    Komise IGU "Význam periglaciálních jevů"
    Mezinárodní komise pro ochranu Labe
    Mezinárodní zasedání Komise pro plánování životního prostředí
    První zpráva o plnění 'Akčního programu Labe' : mezinárodní komise pro ochranu Labe, Magdeburg, 1998
    Současný stav chronostratigrafického dělení mezozoika (zpráva Československé stratigrafické komise)
    Stratigrafická klasifikace a nomenklatura intenzívně metamorfovaných a vyvřelých celků : zpráva československé stratigrafické komise
    Stratigrafické jednotky omezené diskordancemi (UBU) : zpráva ze zasedání stratigrafické komise
    Zasedání stálé komise RVHP pro geologii
    Zpráva o činnosti názvoslovné komise SIS
    Zpráva pracovní skupiny české stratigrafické komise o regionálním dělení Západních Karpat