Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kompakce
Článek
    Kompakce a cementace křídových pískovců Čech
    Některé závěry vyplývající ze studia kompakce klastik flyše, bradlového pásma a vnitrokarpatského paleogénu