Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Komunikací
Článek
    Autodesk: nové produkty pro pozemní stavitelství, správu inženýrských sítí a projektování komunikací
    Dopravní zatížení a znečištění exhalacemi vybraných komunikací a vývoj železniční sítě a sítě vleček Ostravska
    Geoprostorové řízení zdrojů - Intergraph řešení pro správu inženýrských sítí a komunikací
    Metody výzkumu vodních komunikací a jejich použití v OKR
    Projekt Příprava komplexu geofyzikálních metod pro diagnostiku, monitoring a analýzu poruch základů staveb a pozemních komunikací vzniklých v důsledku povodní : (12-24 Praha)
    Sesuv svahu na místní komunikaci Loukov - Rybnice
    Význam doplňkového inženýrskogeologického průzkumu pro výstavbu komunikací