Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Koněprus
Článek
    Devonský útes u Koněprus. Necháme zničit naše největší a nejkvalitnější ložisko hodnotných vápenců, areál zcela vyjímečného přírodovědeckého a ekologického významu?
    K faciím a stratigrafii spodnodevonského útesového komplexu u Koněprus
    Komplexní výzkum Dolní jeskyně č.1119 u Koněprus v Českém krasu
    Neptunické žíly v devonu u Koněprus
    Postglaciální souvrství v převisu na západním svahu Kobyly u Koněprus
    Poznámky k morfologii širšího okolí Koněprus (Český kras, Česká republika)
    Poznámky k morfologii širšího okolí Koněprus (Český kras, Česká republika)
    Předběžná zpráva o výzkumu jeskaně č. 1119 u Koněprus
    Relikty říční terasy ve výkopu plynovodu u Tobolky nedaleko Koněprus v Českém krasu
    Relikty říční terasy ve výkopu plynovodu u Tobolky nedaleko Koněprus v Českém krasu
    Složení a původ černých kůr na stěnách krasových dutin ve Velkolomu Čertovy schody u Koněprus (12-21 Beroun)
    Složení a původ černých kůr na stěnách krasových dutin ve Velkolomu Čertovy schody u Koněprus. Composition and origin of black coatings on the walls of dissolution cavities in the Čertovy schody Quarry near Koněprusy, Bohemian Karst
    Spodnodevonští stromatoporoidi z Koněprus (stupeň prag) (12-41 Beroun)
    Spodnodevonští stromatoporoidi z Koněprus (stupeň prag)
    Temné vápencové vrstvy při stropu akantopygových vápenců u Koněprus - Otomari-Kačák event (12-41 Beroun)
    Temné vápencové vrstvy při stropu akantopygových vápenců u Koněprus - otomari-Kačák event. (Dark limestone layers at the roof of the Acanthopyge limestone near Koněprusy - Otomari-Kačák event
    Z dob českých a slovenských opic : opičí zkameněliny z Koněprus, Děvína, Ivanovců, Hajnačky, Včelárů a Gombasku
    Zlatý kůň u Koněprus ve výzkumech a názorech Jiřího Krále
    Zlatý kůň u Koněprus ve výzkumech a názorech Jiřího Krále