Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Koněpruských
Monografie
    Zlatý Kůň. Sborník vydávaný k padesáti letům objevu a výzkumu Koněpruských jeskyní
    Zlatý Kůň Sborník vydávaný k padesáti letům objevu a výzkumu Koněpruských jeskyní
Článek
    Dceřiné produkty radonu v Koněpruských jeskyních
    Facie a stratigrafie koněpruských vápenců (Koněprusy, Velkolom Čertovy schody, spodní devon, stupeň prag)
    Facie a stratigrafie koněpruských vápenců (Koněprusy, Velkolom Čertovy schody, spodní devon, stupeň prag). [Facies and stratigraphy of the Koneprusy limestones (Koneprusy, Certovy schody Quarry, lower Devonian, Pragian stage)]
    Facie koněpruských vápenců ve Velkolomu Čertovy schody (1994-1997)
    Facie koněpruských vápenců ve Velkolomu Čertovy schody (1994-1997)
    Geologická situace ve štole do Koněpruských jeskyní
    Izolované operkulum gastropoda ze spodnodevonských koněpruských vápenců, původně popsané jako ulita Pleuronotus? confusus PERNER, 1903
    Jaroslav Petrbok a objev Koněpruských jeskyní
    Ke genezi specifických forem aerosolových sintrů vyskytujících se ve středních patrech Koněpruských jeskyní
    Nová litofacie koněpruských vápenců v koněpruském devonu
    Nová litofacie koněpruských vápenců v koněpruském devonu
    Nové nálezy akumulací organických zbytků v koněpruských vápencích (spodní devon, Barrandien, Česká republika) : (12-41 Beroun)
    Teratologické pygidium trilobita Radioscutellum intermixtum (Hawle et Corda, 1847) z koněpruských vápenců ve sbírkách Okresního muzea v Berouně
    Two new corals from the Koněprusy Limestone./Dva noví koráli z koněpruských vápenců
    Výběrová bibliografie Koněpruských jeskyní z pera Viktora Palivce
    Výzkum ostnokožců koněpruských vápenců Barrandienu (spodní devon, prag) - II
    Výzkum ostnokožců koněpruských vápenců Barrandienu (spodní devon, prag) (12-41 Beroun)
    Z historie Koněpruských jeskyní