Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Koncepci
Článek
    Aspekty zahlazování následků hornické činnosti v podmínkách podkrušnohorských revírů v návaznosti na navrženou koncepci energetické politiky České republiky
    Ke koncepci a působnosti Hornického učiliště v Příbrami
    Ke koncepci nakládání s odpadními vodami v obcích do 500 obyvatel
    Perspektiva dotěžení uhelných zásob v severočeském a sokolovském hnědouhelném revíru v návaznosti na koncepci energetické politiky ČR