Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Konference
Monografie
    1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa
    1. mezinárodní konference Kvalita vod 98
    2. mezinárodní konference Netradiční metody využití ložisek
    3. ročník konference Kras
    5. Odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí. Sborník
    5. paleontologická konference
    6. národní konference s mezinárodní účastí Biomechanika člověka 96
    9. česko - polská konference Geologie uhelných pánví
    9. konference environmentální archeologie KEA 2013 : sborník abstraktů
    9. konference WTA CZ (Ostrava 2007), Sanace a rekonstrukce staveb 2007
    10. hydrologická konference "Vliv urbanizace a industrializace na hydrogeologické poměry", Stráž pod Ralskem, 9-11. září 1998 - Sborník příspěvků
    11. slovensko-polsko-česká konference Praha, 14.-16.9.2010
    11. slovensko-polsko-česká konference Praha, 14.-16.9.2010. Abstrakta
    11. slovensko-polsko-česká paleontologická konference
    11. slovensko-polsko-česká paleontologická konference Praha, 14. - 16. 9. 2010
    11. slovensko-polsko-česká paleontologická konference: sborník abstraktů
    13. Regionální konference Rozvoj seismologie, inženýrské geofyziky a geotechniky
    13. Spektroskopická konference
    13. SPEKTROSKOPICKÁ KONFERENCE 18. - 21.června 2007 Lednice
    14. Česko-slovenská bioklimatologická konference Bioklima - prostředí - hospodářství
    15. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR
    19.celostátní konference Zakládání staveb Brno 1991
    30. konference Zakládání staveb
    30. konference Zakládání staveb, Brno 2002
    31. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb - Foundations - Grundbau, Brno 2003 - sborník příspěvků
    34. konference EAN
    34. konference Zakládání staveb
    50 let CHKO Český ráj. Sborník referátů z mezinárodní konference
    52. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2005
    54. pracovní konference České algologické společnosti : sborník
    150 let Geografie na UK v Praze (Sborník abstraktů z mezinárodní geografické konference "150 let geografie na UK", Praha-Albertov 6, 10. a 11.11.2006)
    200 let České společnosti nauk 1784-1984: vědecká konference Praha 30.10-2.11.1984
    Abstrakta, 7. regionální konference "Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice"
    Aktuality šumavského výzkumu : sborník z konference, Srní 2.-4. dubna 2001
    Aktuality šumavského výzkumu II : sborník z konference, Srní 4.-7. října 2004
    Aktuality šumavského výzkumu II: sborník z konference
    Aktuality šumavského výzkumu: sborník z konference
    Aktuality šumavského výzkumu. Sborník z konference, Srní 4.-7. října 2004
    Aktuální problémy důlního měřictví a geologie. Sborník anotací 9. důlně měřické konference
    Aktuální problémy důlního měřictví a geologie. Sborník přednášek 7. důlně měřické konference
    Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 1
    Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2
    ArchaeoMontan 2012, Erkunden - Erfassen - Erforschen Internationale Fachtagung, Dippoldiswalde 18. bis 20. Oktober 2012 Průzkum - Evidence - Interpretace Mezinárodní konference, Dippoldiswalde, 18. až 20. říjen 2012
    ArchaeoMontan 2013. Krušná krajina - Erz(gebirgs)landschaft - Ore Landscape. 2. mezinárodní konference
    Archeologie barbarů 2006, Sborník příspěvků z II. protohistorické konference, Archeologické výzkumy v jižních Čechách - Supplementum 3
    Bioklima 2010. Sborník příspěvků z mezinárodní konference
    Bioklimatologické aspekty hodnocení procesů v krajině. Sborník příspěvků z mezinárodní konference
    Bioklimatologie současnosti a budoucnosti. 15. československá bioklimatologická konference
    Česko - polská konference Geologie uhelných pánví /7./. 2
    Česko - polská konference Geologie uhelných pánví /7./ Sborník příspěvků
    Česko - polská konference Geologie uhelných pánví /9./
    Česko-slovenská vědecká mykologická konference : Brno, 27.-29. srpna 2009 : abstrakty
    Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference
    Defektoskopie 2008 : 38. mezinárodní konference a výstava : sborník příspěvků
    Digitální sborník Konference Společnosti důlních měřičů a geologů /14./. 100. výročí založení Stolice geodezie a důlního měřictví
    Documenta geonica 2002. 5. česko - polská konference "Geologie hornoslezské pánve"
    Documenta geonica 2002. 5. česko-polská konference "Geologie hornoslezské pánve"
    Documenta geonica 2006. 6. česko-polská konference "Geologie hornoslezské pánve".
    Documenta geonica 2006. 6. Česko-polská konference "Geologie hornoslezské pánve".
    Důlní měřičství a geologie při útlumu hornictví. 3. odborná konference
    Ekologie aluviálních tůní a říčních ramen - sborník příspěvků z konference v Lužnici u Třeboně
    Experimentální analýza napětí 94. Sborník přednášek 32. konference
    Experimentální analýza napětí 95. Sborník přednášek 33. konference
    Experimentální analýza napětí 2000. 38. mezinárodní konference
    Experimentální analýza napětí'95. Sborník přednášek 33. konference
    Extrémy oběhu vody v krajině. Sborník abstraktů a CD s příspěvky z mezinárodní konference
    Fyzickogeografický sborník 2. Kulturní krajina. Příspěvky z 21. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 16. a 17. února 2004 v Brně
    GCG 2007. Geometry and Computer Graphics. Sborník příspěvků mezinárodní konference o geometrii a počítačové grafice /27./
    Geoekologické problémy Krkonoš. Sborník příspěvků z mezinárodní konference
    Geomorfologická konference konaná na počest 100. výročí narození profesora J. V. Daneše
    Geomorfologický sborník. 10, Sborník abstraktů 12. mezinárodní konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2012
    Geomorfologický sborník 12. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce konference - Stav geomorfologických výzkumů v roce 2014
    Hornická činnost a její následky v hornobenešovském a hornoměstském revíru. Sborník abstrakt a CD-ROM s referáty z konference
    Hornická činnost a její následky v hornobenešovském a hornoměstském revíru. Sborník abstrakt a CD-ROM s referáty z konference
    Hornická Ostrava 93. Sborník referátů 8. mezinárodní konference. 1
    Hydrogeochemia 06, 10. mezinárodni konference 23.6.-24.6.2006 Sosnowiec-Zlaty potok
    Hydrogeochémia ´11. XIII. ročník mezinárodní vědecké konference : 14.-15.6.2011, Ostrava
    HYDROGEOCHÉMIA ´11, XIII. ročník mezinárodní vědecké konference
    Hydrologické dny - nové podněty a vize pro příští století. 5. národní konference pod záštitou UNESCO
    I. mezinárodní Baťova regionalistická konference 25.26. listopadu, Zlín. Sborník příspěvků - CD Rom.
    Inženýrská seismologie (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí)
    Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). 1
    Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). 2
    Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). 3
    IV. konference o tavených horninách
    Juniorstav 2004. 6.odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí
    Kladno minulé a budoucí : sborník z mezioborové konference
    Klima lesa. Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference
    Konference - Stromy a jejich vliv na stavby
    Konference 14. Kvartér 2008, Sborník abstrakt
    Konference 15. Kvartér 2009, Sborník abstrakt
    Konference 50 let VŠB-TU v Ostravě
    Konference o efektivním využití drahých kovů v národním hospodářství
    Konference o geometrii a grafice /28./ Sborník příspěvků 2008
    Konference o geometrii a grafice /29./ Sborík příspěvků
    Konference Orliceď 99
    Konference Orlico-Kladsko 2006
    Konference "Pohled odborníků na životní prostředí"
    Konference Zpětný odběr 2013
    Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů
    Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů
    Lipský, Z., Popková, K., Poštolka, V., Šmída, J. eds: Geodny Liberec 2008. Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti - elektronický sborník příspěvků na CD-ROM, Liberec 25. - 29.8.2008
    Management ve výzkumu a vývoji. (REDEM). Sborník konference
    Materiály konference Cement - Vápno SV.CEVA Přerov `98
    Materiály XXIV. celostátní geologické konference Československé společnosti pro mineralogii a geologii při Československé akademii věd
    MATLAB 2000. Sborník příspěvků 8. ročníku konference
    MATLAB 2002. Sborník příspěvků 10. ročníku konference. 2.
    Matlab 2003. Sborník příspěvků 11. ročníku konference
    Město a intelektuálové. Od středověku do roku 1848. Sborník statí a rozšířených příspěvků z 25. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ... ve dnech 10. až 12. října 2006 v Clam-Gallasově paláci v Praze.
    metody geografického výzkumu - přehled abstraktů z konference konané v Plzni v termínu 7.-8.11. 2007
    Metody geografického výzkumu, přehled abstraktů z konference
    Mezinárodní geografická konference
    Mezinárodní konference Antropogenní stres v horách a podhůří - zápis změn v tvarech terénu, a v sedimentech.
    Mezinárodní konference Hnědé uhlí 2003. Odborná sekce 1 - Těžba, zpracování a úprava uhlí, dobývací podmínky, dobývací stroje a inovace
    Mezinárodní konference Hnědé uhlí 2003. Odborná sekce 2. Geologie, měřictví, stabilita
    Mezinárodní konference Modelování v mechanice. Sborník příspěvků
    Mezinárodní konference využívání zdrojů nerostných surovin
    Mezinárodní vědecká konference
    Mezinárodní vědecká konference k 50. výročí geografie na PřF UP v Olomouci. Sborník abstraktů
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy : Sborník Abstraktů. Sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: Sekce 1 - Aplikovaná matematika
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 2 - Aplikovaná fyzika
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 3 - Geologie
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 4 - Současnost a perspektiva českého a světového hornictví
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 5 - Životní prostředí a průmysl
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 6 - Geotechnika a stavitelství
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy. Sborník příspěvků. Aplikovaná fyzika.
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy, Sekce 3 - Geologie
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy:sborník abstraktů: sekce 3 - Geologie
    Mezinárodní vědecká konference u příležitosti 50. výročí působení VŠB v Ostravě. Sekce 3 - geologie. Sborník referátů
    Mezinárodní vědecká konference Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
    Minulosti Českého Švýcarska : sborník příspěvků historické konference 2004. 3
    Minulosti Českého Švýcarska. Sborník příspěvků historické konference 2002. 1
    Minulosti Českého Švýcarska.(II). Sborník příspěvků historické konference 2003
    Mokřady 2000. Sborník z konference při příležitosti 10. výročí vzniku CHKO Litovelské Pomoraví
    Moravskoslezské paleozoikum. Sborník abstraktů z konference
    Nerostné suroviny, životní prostředí a zdraví. První mezinárodní konference
    Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů
    Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice.(Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů
    Nove vysledky v terciéru Zapadnich Karpat. Sbornik referatu z 10. konference o mladsim tercieru
    Od Ria k New Yorku : Konference OSN o životním prostředí. Planeta roč. 6, č. 1
    Ovzduší '99, Brno 7.-10. února 1999, Program a sborník konference
    Ovzduší 2003. Sborník konference, Brno 5.-7.5. 2003
    Paleoekologie : sborník z konference Organismy a prostředí v geologické minulosti z hlediska paleoekologie, sedimentologie a geochemie (1982 : Brno, Česko)
    Pedologické dny 2004. Sborník z konference na téma PEDODIVERZITA
    Podzemní stavby Praha 2003. Sborník příspěvků z mezinárodní konference
    Postavení seismologie a inženýrské geofyziky v geologických průzkumech. /Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2
    Postavení seismologie a inženýrské geofyziky v geologických průzkumech (regionální konference s mezinárodní účastí)
    Postavení seismologie a inženýrské geofyziky v geologických průzkumech. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2
    Problematika historických a vzácných knižních fondů. Sborník z 17. odborné konference Olomouc, 5.-6. listopadu 2008
    Říční krajina 5, recenzovaný sborník příspěvků z konference
    Říční krajina. Sborník příspěvků z konference Olomouc 2004
    Říční krajina.Sborník příspěvků z konference Olomouc 2003
    Sborník 1. konference Hydroanalytika 2005
    Sborník 3. konference České společnosti pro ekologii
    Sborník 4. geologické konference
    Sborník 6. uhelné konference přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
    Sborník 10. uživatelské konference Fluent 2004
    Sborník 11. uživatelské konference Fluent 2005. Fluent, Gambit, G/Turbo, TGrid, Fidap,Polyflow, Airpak, Icepak,MixSim,FlowLab,FloWizard
    Sborník 12. uživatelské konference Fluent 2006
    Sborník 14. konference České limnologické společností a Slovenské limnologické společnosti
    Sborník 16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR
    Sborník 23. konference o geometrii a počítačové grafice
    Sborník 25. konference o geometrii a počítačové grafice
    Sborník 33. konference EAN'95
    Sborník 33. konference "Experimentální analýza napětí 95"
    Sborník 52. konference chemického a procesního inženýrství
    Sborník abstraktů - Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti
    Sborník abstraktů. Konference 10.Kvartér 2004
    Sborník abstraktů Konference o moravském paleozoiku, Brno, únor 2006
    Sborník abstraktů Studentské geologické konference 2001
    Sborník abstraktů studentské geologické konference 2002
    Sborník abstraktů studentské geologické konference Brno 2004
    Sborník abstraktů z konference ČAG "Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008"
    Sborník abstraktů z konference Ekologie krajiny v ČR
    Sborník abstraktů z konference Svahové deformace a pseudokras
    Sborník anotací a digitální sborník přednášek. 12. konference Společnosti důlních měřičů a geologů
    Sborník anotací a Elektronický sborník přednášek 10. konference Společnosti důlních měřičů a geologů
    Sborník celostátní konference "Udržitelný rozvoj regionů, měst a venkovských sídel - proRegio".
    Sborník III. vědecké konference s mezinárodní účastí
    Sborník IV. uhelně geologické konference (26.-28. ledna 1982)
    Sborník IV. vědecké konference s mezinárodní účastí "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň"
    Sborník jubilejní vědecké konference ke 100. výročí narození Prof.Ing.Dr.mont. Aloise Římana, DrSc
    Sborník konference
    Sborník Konference ANSYSYS 2007. Část I. - CFD/FSI
    Sborník konference Bohatství historického stavebního vývoje Krušnohoří, Jáchymov 2010
    Sborník konference CAS, Praha, 15.11.2005
    Sborník konference České aerosolové společnosti 24.11.2004
    Sborník konference Hnědé uhlí 1994
    Sborník Konference ISSS 2. - 3. 4. 2007 Hradec Králové
    Sborník konference Krizový management
    Sborník konference Mineralogie, geochemie a životní prostředí
    Sborník konference Moravskoslezské paleozoikum
    Sborník konference Moravskoslezské Paleozoikum, Olomouc 2005 sborník abstraktů
    Sborník konference "Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice". (Regionální konference s mezinárodní účastí)
    Sborník konference TechSoft Engineering ANSYS 2013. setkání uživatelů a konference
    Sborník mezinárodní konference Spolupráce 2000
    Sborník mezinárodní vědecké konference /11./
    Sborník přednášek 14. Konference s mezinárodní účastí APROCHEM 2005,
    Sborník přednášek 1. konference o výzkumu a vývoji na Českém báňském úřadě
    Sborník přednášek 2. konference o výzkumu a vývoji ve SBS ČR zaměřená na bezpečnost práce v hornictví
    Sborník přednášek 15. ročníku konference Reotrib 2009 Kvalita paliv a maziv
    Sborník přednášek 32. konference Experimentální analýza napětí `94
    Sborník přednášek 37. mezinárodní konference Experimentální analýza napětí EAN '99
    Sborník přednášek II. hydrogeologické konference
    Sborník přednášek "Konference proREGIO 2007 - Udržitelný rozvoj regionů, měst a venkovských sídel
    Sborník přednášek VI. konference "Nové stavební hmoty a výrobky"
    Sborník přednášek XXVI. konference ČSMG
    Sborník přednášek z mezinárodní konference Zlatohorský rudní revír (minulost, současnost, budoucnost)
    Sborník příspěvků 8. ročníku konference MATLAB 2000
    Sborník příspěvků 11. mezinárodní vědecké konference konané při příležitosti 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně a zahájení výuky v odboru stavebního inženýrství. 5, Geotechnika.
    Sborník příspěvků 11. mezinárodní vědecké konference konané při příležitosti 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně a zahájení výuky v odboru stavebního inženýrství. 8, Stavebně materiálové inženýrství.
    Sborník příspěvků, 18. konference GIS ESRI v ČR
    Sborník příspěvků 21. ročníku konference
    Sborník příspěvků 27. konference Zakládání staveb
    Sborník příspěvků 31. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb Brno 2003
    Sborník příspěvků 33. konference o geometrii a grafice
    Sborník příspěvků konference Beton '98 Ostrava
    Sborník příspěvků mezinárodní konference Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge k nominaci na Seznam světového dědictví UNESCO
    Sborník příspěvků XV. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti
    Sborník příspěvků z konference "Říční krajina"
    Sborník příspěvků z mezinárodní ekonomické konference Inovační potenciál regionů ČR
    Sborník příspěvků z mezinárodní konference Geoekologické problémy Krkonoš, Svoboda nad Úpou, Krkonošský národní park-Česká republika, 3.-5. října 2006
    Sborník příspěvků z mezinárodní konference Ius Regale Montanorum
    Sborník příspěvků z mezinárodní konference o cestovním ruchu a lázeňství Dny Vincenze Priessnitze
    Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference Agroregion 99
    Sborník referátů 1. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    Sborník referátů 2. česko-polské konference o sedimentologii karbonu Hornoslezské pánve
    Sborník referátů 12. mezinárodní konference Hornická Ostrava 2007
    Sborník referátů a prezentací z konference Svahové deformace a pseudokras 2009
    Sborník referátů konference s mezinárodní účastí, Brno 2. a 3. prosince 2009
    Sborník referátů Mezinárodní konference Landecká Venuše a 11. hornická Ostrava 2003
    Sborník referátů z celostátní konference seismologů "Seismologie a životní prostředí"
    Sbornik referatu z konference k 1. vyroci vyhlaseni CHKO Zelezne hory
    Sborník referátů z mezinárodní konference Stavební likvidace dolů - nebezpečí plynoucí z nekvalifikované likvidace
    Sborník referátů z odborné konference "Průmyslová krajina".
    Sborník Studentské geologické konference 2005
    Sborník studentské geologické konference Brno 2005
    Sborník V. uhelně geologické konference (28.-30. ledna 1986)
    Sborník VII. uhelně geologické konference katedry ložiskové geologie přírodovědecké fakulty UK
    Sborník VII. uhelně-geologické konference katedry ložiskové geologie Přírodovědecké fakulty University
    Sborník VII. uhelně geologické konference katedry ložiskové geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
    Sborník výzkumných prací. Sborník celostátní konference Průběžná prezentace výsledků výzkumného úkolu 201 Odborné hodnocení a systematické vědecké zpracování základní evidence mobiliárních fondů.
    Sborník z celostátní konference 'Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém'
    Sborník z konference
    Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů
    Sborník z konference konzervátorů-restaurátorů
    Seismologie a životní prostředí. /Národní konference seismologů/
    Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů. 1
    Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účasti. Sborník referátů. 1. 1
    Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů. 2
    Speleofórum, 1. ročník konference Kras
    Speleofórum, 3. ročník konference Kras
    Speleofórum 2006, konference Kras 2006
    Spelofórum, 2. ročník konference Kras
    Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů
    Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013. 11, Sborník abstraktů a exkurzní průvodce konference. Geomorfologický sborník
    Stavební konstrukce z pohledu geotechniky. Sborník příspěvků česko - slovenské konference
    Studentská geologická konference 2004 - sborník abstraktů
    Studentská geologická konference 2006 - sborník abstraktů
    Studentská geologická konference 2006, sborník abstraktů
    Studentská geologická konference, Brno 22.-23.5.2009, Sborník abstraktů
    Svahové deformace a pseudokras 2004. Sborník referátů a prezentací z konference
    Svahové deformace a pseudokras 2006. Sborník referátů a prezentací z konference
    Svahové deformace a pseudokras 2007. Sborník referátů a prezentací z konference
    Svahové deformace a pseudokras 2009. Elektronický sborník referátů z konference, 13.-15. 5.2009 ve Vsetíně
    Svahové deformace a pseudokras. Elektronický sborník abstraktů a prezentací z konference, 25.-27. 5.2011 v Brně. FAST VUT & Svahovky, o.s
    Svahové deformace a pseudokras. Elektronický sborník referátů z konference, 13.-15. 5.2009 ve Vsetíně
    Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení DIAGO '00. Sborník mezinárodní konference
    Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení DIAGO "98". Mezinárodní konference
    Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení DIAGO 99. Mezinárodní konference
    Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení "Diago 2001". Sborník konference
    Těžba a její dopady na životní prostředí, sborník konference, 2.-3.3. 2011, Strážnice
    V. hydrogeologická konference : sborník referátů : Gottwaldov 1970
    Veřejná a soukromá řešení dopadů živelních pohrom v ČR: konference s mezinárodní účastí 6.6.-7.6.2007 Brno, Česká republika
    VI. konference o silikátových surovinách
    Víceúrovňový design pokrokových materiálů - 2008. Sborník doktorské konference
    Vláhové poměry krajiny. Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference
    Vodní dílo v krajině : konference na lodi : [21.6.2006, loď Malše, plavba deseti zdymadly na trase Poděbrady - Mělník
    Vodní paprsek 2013 - výzkum, vývoj, aplikace. Sborník přednášek konference o technologii vodního paprsku
    Vodní toky 2005. Odborná konference s mezinárodní účastí. Sborník z konference
    Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů
    Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 1
    Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice (regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů (1. díl)
    Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2
    Výzkum v ochraně přírody. Sborník abstraktů z konference uspořádané 9.-12.září 2008 v Olomouci
    Výzva a hrozby ekoturismu a geoturismu pro ochranu biodiverzity a geodiverzity. Recenzovaný sborník konference s mezinárodní účastí Telč, 5.10.a 6.10. 2011
    Výzva a hrozby ekoturismu a geoturismu pro ochranu biodiverzity a geodiverzity. Sborník konference Telč, 5.-6.10.2011
    XII. konference o biosféře
    XII. Limnologická konference "Limnologie na přelomu tisiciletí", Kouty nad Desnou. Sborník referátů
    Zakládání staveb. 32. konference se zahraniční účastí. Sborník příspěvků
    Znečištění ovzduší - Metody měření a hodnocení vlivu. Sborník příspěvků z mezinárodní konference
    Zoologické dny. Sborník abstraktů z konference
Článek
    1. celostátní konference "Uhlonosné formace Československa"
    1.panevropská paleobotanická konference
    2. česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    2. mezinárodní konference o uhlí
    2. mezinárodní konference o znečišťování půdního prostředí
    3. evropská uhelná konference, Izmir (Turecko) 5.-10. května 1997
    4. česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve a 2. česko-polské geomechanické sympozium
    4. česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    5. Evropská uhelná konference se konala ve dnech 16.-21.září 2002
    5. konference o vltavínech v Českých Budějovicích
    6. česko-polská konference se konala ve dnech 11. až 13. října 2006 v Ostravě
    6. konference o seizmoakustické emisi a mikroseizmické aktivitě v geologických strukturách a materiálech
    6. uhelně-geologická konference
    7. evropská konference o jílech
    7. konference Mezinárodní nanoplanktonové společnosti INA, La Parguera, Portoriko
    7. konference o mladším terciéru
    7. konference o vltavínech ve Znojmě od 17. do 19.září 1996
    7. regionální konference o geologii a minerálních a energetických zdrojích jihovýchodní Asie
    8. uhelná konference
    9. konference o mladším terciéru v Brně
    9. Mezinárodní jílová konference AIPEA
    11. konference o jílové mineralogii a petrologii, České Budějovice, 27.-31. srpna 1990
    11. konference o mladším terciéru v Brně
    12. konference o mladším terciéru, Brno 20.-21.4.1998
    18. Pittsburghská uhelná konference, Austrálie 2001
    21. Generální konference Evropské geofyzikální společnosti
    24. konference Československé společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV
    26. celostátní konference Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV - Most 1987
    52. mezinárodní konference Meteoritické společnosti ve Vídni
    53. konference Meteoritické společnosti
    57. výroční konference Meteoritical Society
    57. výroční konference mezinárodní Meteoritické společnosti v Praze v roce 1994
    60. konference meteoritické společnosti
    Celostátní konference Hnědé uhlí 1985
    Celostátní konference "Hnědé uhlí 1988" v Báňské Bystrici
    Česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    Čtvrtá uhelně geologická konference
    Druhá mezinárodní eklogitová konference S.I.E.C. ve Vídni
    Druhá mezinárodní konference o eklogitech
    Druhá mezinárodní konference o přírodních sklech, 21.-25. září 1987, Praha
    Evropská regionální speleologická konference v r. 1980
    Evropská uhelná konference '95 v Praze
    Evropská uhelná konference se konala v Ustroni v Polsku ve dnech 26. až 28. září 2000
    Evropská vědecká konference "The Ecological Setting of Europe - From the Past to the Future : The Establishment of Plant and Animal Communities in Europe since the Last Glaciation"
    ICCS 97. Poznámky na okraj 9. mezinárodní konference o uhlí
    III. konference "Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách"
    Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí)
    Jak bylo v San Diegu aneb 31. mezinárodní uživatelská konference Esri
    K historii a významu mineralogicko-petrografických sbírek přírodovědecké fakulty UJEP : vědecká konference Praha 30.10-2.11.1984
    Konference České pedologické společnosti v Milovech
    Konference geo-bio-diverzita Šumavy
    Konference Hnědé uhlí '98, Most, 1. a 2. října 1998
    Konference Hydrologie malého povodí 2014
    Konference "Hydrologie půdy v malém povodí"
    Konference meteoritické společnosti ve Vídni
    Konference "Minerals, Metals and the Environment II" v Praze
    Konference o "Díle našich lidí v mimoevropském světě"
    Druhá konference o geologii Pangei
    Konference o krasové hydrologii karibské oblasti
    Konference o ložiskách nerostných surovin v Leobenu
    Konference o organizaci výzkumu životního prostředí
    Konference o permotriasu
    Konference o pouštní geologii
    Konference o rizikových odpadech
    Konference o sesuvech při dopravních stavbách
    Konference o velkých meteoritových impaktech a vývoji planet v Sudbury v Kanadě
    6. Konference o vltavínech v Západomoravském muzeu v Třebíči
    Konference o využití kulturní památky UNESCO Rammelsberg 2006
    Konference "Peri-Tethys Program" se konala v listopadu 2000 v Paříži
    Konference radonový program ČR
    Konference ředitelů západoevropských geologických služeb (WEGS)
    Konference s mezinárodní účastí "Hydrologie malého povodí 2008"
    Konference společnosti pro dálkový průzkum v Nottinghamu
    Konference Stavebního sektoru CEN
    Konference uživatelů geografických informačních systémů ESRI a ERDAS byla ve znamení povodní
    Konference VENTS 2007 v Turnově - Sedmihorky
    Kvartérně geologická konference v polském Pobaltí
    Labe - rozpor mezi ekologií a ekonomikou? Mezinárodní konference o ochraně vod Labe v Cuxhavenu, SRN, v listopadu 1994
    Malvernská mezinárodní konference - posun v ochraně neživé přírody
    Mezinárodní geomorfologická konference "Geomorfologie v environmentálně kontrastních regionech" - Zaragoza 2006
    Mezinárodní geomorfologická konference "Geomorfologie v environmentálně kontrastních regionech" - Zaragoza 2006
    Mezinárodní geomorfologická konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013 v Mikulově
    Mezinárodní hornická konference v Číně
    Mezinárodní konference "40 let rekultivací v SHR"
    Mezinárodní konference
    Mezinárodní konference EKOTREND "trvale udržitelný rozvoj - cesta do 3. tisíciletí" v Českých Budějovicích
    Mezinárodní konference EKOTREND "trvale udržitelný rozvoj - cesta do 3.tísiciletí" v Českých Budějovicích
    Mezinárodní konference "Fylosilikáty jako ukazatele velmi slabé metamorfózy a diageneze", Manchester, Velká Británie, 5.-6. červenec 1990
    Mezinárodní konference "Geoenvironmentální management a sociální ekonomický vývoj"
    Mezinárodní konference geologických služeb ICOGS - Ottawa 1992
    Mezinárodní konference k využití uhlí v Praze
    Mezinárodní konference o Českém masívu
    Mezinárodní konference o devonu v Československu
    Mezinárodní konference o ekonomice nerostných surovin a geologicko-průzkumných prací
    Mezinárodní konference o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa
    Mezinárodní konference o pískovcích. [Zpráva]
    Mezinárodní konference o strukturách a tektonice různých litosférických úrovní ve Štýrském Hradci
    Mezinárodní konference o termoluminiscenčním datování
    Mezinárodní konference "Sanierung des Wasserhaushalts in Gebieten des Braunkohlenbergbaus" v Sasku
    Mezinárodní konference Sediment '96 ve Vídni
    Mezinárodní konference "Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008"
    Mezinárodní konference subkomise pro stratigrafii devonu (Barrandien - Moravský kras 1986)
    Mezinárodní konference TRILO 2012 - velká pocta pro Českou republiku
    Mezinárodní konference: Změny prostředí v krasových oblastech, září 1991, Itálie
    Naftová a plynárenská konference v Luhačovicích
    Naftová konference v Luhačovicích
    Naftová konference v Luhačovicích
    Některé postřehy z konference "Mineral raw materials and mining activity of the 21th century": prognózy vývoje těžby a zásob uhlí v ČR a v jednotlivých revírech, úvahy nad územními a ekologickými limity, podíl uhlí na výrobě elektrické energie, význam využívání alternativních zdrojů
    Nerostné suroviny pohledem mezinárodní konference EIECE 2007
    Nerostné suroviny pohledem mezinárodní konference EIECE 2007
    Pouštní sedimenty - mezinárodní konference v Londýně
    Povrchové doly a lomy v 21. století - hlavní téma bulharské národní konference s mezinárodní účastí (Nesebar, 15. - 20. září 2001)
    Průběh konference o jílové mineralogii a petrologii
    První evropská uhelná konference proběhla v Leicesteru ve Velké Británii ve dnech 15.-17.září 1993
    První latinsko-americká jílová konference
    První mezinárodní regionální geomorfologická konference
    Regionální konference Mezinárodní asociace geomorfologů
    Resortní konference "Pohled odborníků na životní prostředí"
    Rozvoj seismologie, inženýrské geofyziky a geotechniky : ostravské regionální konference seismologů, inženýrských geofyziků a geotechniků s mezinárodní účastí
    Sborník referátů 1. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    Sborník referátů 2. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    Sedmá konference o africké geologii v Botswaně
    Sedmá uhelně geologická konference
    Seismologie a životní prostředí. (Národní konference seismologů)
    Seminář z konference o životním prostředí
    SIEC : druhá mezinárodní konference o eklogitech
    Šestá Evropská uhelná konference se konala 26.-29. září 2005 v Bělěhradu
    Třetí mezinárodní geomorfologická konference Kanada 1993
    Třetí mezinárodní konference o eklogitech
    10. Uhelně geologická konference se konala v červnu 2004 v Praze na Přírodovědecké fakultě UK
    11. Uhelně geologická konference se konala v květnu 2008 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
    Šestá uhelně geologická konference v Praze
    Úspěch mezinárodní konference "Sanace a rekultivace krajiny po těžbě uhlí" (Teplice, 14.-18.5.2001)
    V. celostátní konference o ochraně vod před znečištěním ropou
    V. Uhelně geologická konference v Praze
    Vědeckotechnická konference Věda v praxi - likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři 1993-2008
    VII. konference o silikátových surovinách
    VII. uhelně geologická konference
    VII.uhelně geologická konference
    Výroční konference evropské asociace geovědců a inženýrů EAGE
    Výsledky 2. mezinárodní konference o přírodních sklech, Praha 1987
    XI. konference o jílové mineralogii a petrologii
    Zasedání Mezinárodní konference o vývoji životního prostředí východní Asie
    Závěrečná konference projektu IGCP 216 Global Bio-Events
    Závěry konference "Životní prostředí pro Evropu" zámek Dobříš, Česká a Slovenská Federativní republika 21.-23.6.1991
    Životní prostředí pro Evropu. Dobříšská konference ministrů životního prostředí a následné aktivity
Seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební, 12. regionální konference: Nové výsledky seismologických, geofyzikálních a geotechnických průzkumů