Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Konferencyjne
Monografie
    3. miedzynarodowa konferencja techniki urabiania 2003. Materialy konferencyjne
    4. Międzynarodowa konferencja techniki urabiania 2005. Materiały konferencyjne
    Analiza basenóv sedymentacyjnych a nowoczesna sedymentologia. Materia?y konferencyjne, przewodnik sesji terenowych, streszczenia referatóv i posterów
    Baseny sródgórskie : kontekst regionalny srodowisk i procesów sedymentacji : materialy konferencyjne
    Geologia i zagadnienia ochrony środowiska w regionie Górnośłąskim. Materiały konferencyjne. 2, Wycieczka
    Materialy konferencyjne. Przewodnik sesji terenowych. Streszczenia referatów i posterów
    Materialy konferencyjne. Streszczenia referatów i posterów
    Neotektonika Europy Środkowej. VIII Ogólnopolska Konferencja z cyklu "Neotektonika Polski", Sklarska Poreba - Turoszów, 24-27.06.2009. Materialy konferencyjne