Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Konfrontace
Monografie
    Překročení mezí : konfrontace globálního kolapsu s představou trvale udržitelné budoucnosti, Praha : Argo : Nadace Eva, 1995, 319 s
Článek
    Deformace a tepelná historie pražské pánve a moravskoslezského paleozoika: výsledky a konfrontace studia variských fluidních systémů
    Klimatická konfrontace terestrických a marinních pleistocenních sedimentů
    Konfrontace morfotektonické a strukturně-tektonické analýzy křehkého porušení brněnského masívu v širším okolí Ivančic
    Konfrontace morfotektonické a strukturně-tektonické analýzy křehkého porušení brněnského masívu v širším okolí Ivančic
    Konfrontace výpočtových metod sedání staveb se skutečností