Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kongresu
Monografie
    Geografické informácie 7 ů Sborník z 13. kongresu SGS
    Poznatky čs. účastníků 28. mezinárodního geologického kongresu (MGK)
    Sborník 1. Národního inženýrskogeologického kongresu s mezinárodní účastí
    Sborník 10. česko-slovenského hydrogeologického kongresu
    Sborník 10. Česko-Slovenského mezinárodního hydrogeologického kongresu
    Sborník XII. nár. hydrogeol. kongresu
    Sborník XII. nár. hydrogeol. kongresu ČAH
Článek
    Činnost řídících orgánů mezinárodního geologického kongresu (NGK)
    Geochemie na 27. Mezinárodním geologickém kongresu v Moskvě
    Hnědé uhlí-energetika-rozvoj - hlavní téma kongresu v Belchatowě
    Ložisková rudní geologie na 27. geologickém kongresu v Moskvě
    Naše geochemie po 27. geologickém kongresu
    Některé poznatky ze 16.generálního kongresu IMS v Pise
    O čem se hovořilo na 28. mezinárodním geologickém kongresu
    Poznatky z medzinárodného kongresu asociácie pre kvartérny výskum (INQUA)
    Problematika rudních ložisek na 29.mezinárodním geologickém kongresu v Kjótu
    Sedimentologie na 29.mezinárodním kongresu v Japonsku
    Stratigrafie a paleontologie na 27. mezinárodním geologickém kongresu
    Účast České republiky na činnosti Světových hornických kongresů a IOC WMC
    Zpráva o 15. kongresu Karpato-balkánské asociace