Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Konkréciach
Článek
    Distribúcia stopových prvkov v uhličitanových konkréciach z permu v Spišsko-gemerském Rudohorí