Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Konkrecí
Monografie
    Souhrnné zpracování geochemických a mineralogických dat z karbonátových konkrecí a pevných karbonátových poloh v lomu Bílina
Článek
    Distribuce uranu v růstových zónách manganových konkrecí
    Distribuce uranu v růstových zónách manganových konkrecí
    Geneze, morfometrie, mineralogické složení a stratigrafická pozice výskytu sulfidických konkrecí na lokalitě Vršany
    Matematicko-statistická analýza tří vzájemně kolmých os délek A, B a C sulfidických konkrecí z lomu Vršany
    Millerit a další minerály z pelosideritových konkrecí z dolu ČSA u Karviné (Česká republika)
    Minerály konkrecí ordovických břidlic v Praze Kobylisích
    Nález fluoritu v pelosideritové konkreci v Lomnici u Sokolova
    Recentní vznik železitohlinitých konkrecí na lokalitě Podhůra (25-13, Přerov)
    Růst dutých kalcitových konkrecí ve zvětralých migmatitech jeskyní Rachačka. 10. 10
    Výskyt železitých konkrecí z kaolinového ložiska "Orty" u Hosína
    Zaniklá lokalita železitých konkrecí "Borek" u Hosína