Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Konodontových
Článek
    Tafonomie a biofacie konodontových společenstev jeseneckých vápenců na Drahanské vrchovině a jejich význam pro faciální analýzu (24-21, Jevíčko)
    Výskyty konodontových faun ve spodní části andělskohorského souvrství v oblasti Jeseníků
    Zajímavosti svrchnosilurských konodontových faun z Barrandienu