Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Konstantin
Článek
    Dva genetické typy tremolitu a nález objektů, podobných fosiliím z lomu Konstantin ve velkovrbenské skupině (14-23 Králíky)
    Dva genetické typy tremolitu a nález objektů, podobných fosíliím, z lomu Konstantin ve velkovrbenské skupině
    Geology of the Konstantin Graphite Deposit in Velké Vrbno
    Karbonátové horniny z lokality Konstantin a jejich vhodnost k chemicko-technologickému zpracování a zpracování tavením
    Podrobný geologický průzkum karbonátů na ložisku Konstantin
    Výskyty jarositu na grafitových ložiskách Bobrovník u Jeseníku a Konstantin u Velkého Vrbna
    Výsledky podrobného geologického průzkumu na lokalitě Konstantin u Starého Města pod Sněžníkem
    Využití dolomitických mramorů z ložiska Konstantin - závod Staré Město pod Sněžníkem, s.p. Jeseník