Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kontaktních
Článek
    Metody rozložení oblasti pro numerické řešení kontaktních úloh
    Parageneze a chemismus bimetasomatických kontaktních zón žulovského masivu
    Parageneze a chemismus bimetasomatických kontaktních zón žulovského masivu
    Petrofyzikální charakteristika kontaktních zón cínonosných granitů v západní části Krušných hor
    Scheelitová mineralizace z kontaktních Ca-skarnů v žulovském a třebíčském masivu