Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kontaminantů
Monografie
    Identifikace antropogenních kontaminantů vázaných na sedimenty a plaveniny dolní části povodí Moravy
    Přírodní atenuace organických kontaminantů
Článek
    Některé otázky spolehlivosti numerického modelování transportu kontaminantů podzemní vodou
    Praktické využití monitoringu procesů přirozené atenuace organických kontaminantů
    Přírodní atenuace organických kontaminantů
    Stanovení organických kontaminantů ve vodách
    Vliv půdní mikromorfologie na půdní vlastnosti ovlivňující transport kontaminantů v zemědělských půdách
    Zákonitosti iontové výměny při migraci kontaminantů v podzemních vodách od dočasně působícího zdroje znečištění