Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kopyrolýza
Monografie
    Kopyrolýza černého uhlí OKR s odpadními plasty na makrolaboratorní pyrolýzní jednotce
Článek
    Kopyrolýza uhlí s odpadními plasty: výtěžky a vlastnosti produktů
    Pyrolýza a kopyrolýza organických odpadů. Část 2. Produkty vysokoteplotní kopyrolýzy
    Pyrolýza a kopyrolýza organických odpadů.Část 1.-Kopyrolýza tuhých organických odpadů s černým uhlím
    Zdroj hodnotných materiálů - kopyrolýza uhlí s plasty