Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Korelaci
Článek
    Ke korelaci šedých a pestrých obzorů líňského souvrství
    Mezinárodní program geologických korelací (IGCP)
    Nové projekty mezinárodního programu geologických korelací
    Nové projekty Mezinárodního programu geologických korelací (IGCP)
    Nové výsledky získané při korelaci tepelného toku s mocností zemské kůry na území Československa a v jeho nejbližším okolí
    Obzor tzv. páskovaného jílovce v petřkovických vrstvách (spodní namur) ČHP, jeho sedimentární stavba, petrografie a mineralogie a možný význam pro litostratigrafickou korelaci
    Paleobotanická data k biostratigrafii a korelaci uloženin Chebské pánve
    Projekt Mezinárodního programu geologických korelací č.296 "Kvartér Asie a pacifické oblasti" ukončen
    Výzkum holocenních sedimentů v korelaci s vývojem klimatu (02-34 Bílina, 02-42 Č. Lípa, 02-44 Dubá, 12-22 Mělník, 12-41 Beroun, 34-22 Vranov, 32-23 Č. Krumlov)
    Výzkum holocenních sedimentů v korelaci s vývojem klimatu
    Výzkum mladopleistocenních a holocenních sedimentů v korelaci s vývojem podnebí
    Výzkum mladopleistocenních a holocenních sedimentů v korelaci s vývojem podnebí
    Zasedání projektů Mezinárodního programu geologických korelací v Malajsii