Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Koroze
Článek
    Hladinová koroze kovových materiálů
    Kondenzace vody jako jedna z příčin koroze speleotém v jeskyních Moravského krasu
    Koroze a barevné alterace buližníkových klastů (cenoman-spodní turon, česká křídová pánev) (12-23 Kladno, 12-24 Praha)
    Koroze a barevné alterace buližníkových klastů (cenoman-spodní turon, česká křídová pánev)
    Koroze kamenných staveb
    Koroze zirkoniových slitin - vlastnosti korozní vrstvy ZrO2
    Problematika koroze a konzervace skla