Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Korozní
Monografie
    Kontinuální sledování korozní schopnosti a charakter proudění vody skapových vod v Ochozské jeskyni : Zpráva za rok 2004
    Korozní mapa ČR pro uhlíkovou ocel - speciální mapa
    Korozní mapa ČR pro zinek - speciální mapa
Článek
    Hydrotermální kalcitové žíly a předkřídové korozní tvary v prostoru Velkolomu Čertovy schody (první výsledky)
    Hydrotermální kalcitové žíly a předkřídové korozní tvary v prostoru Velkolomu Čertovy schody (první výsledky)
    Identifikace hydratovaného oxidu zirkoničitého na korozní vrstvě slitiny zirkonu
    Koroze zirkoniových slitin - vlastnosti korozní vrstvy ZrO2