Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kosov
Článek
    Hydrodynamic conditions and the benthic community of upper wenlockian calcareous shales in the western part of the Barrandian (Kosov quarry)
    Karbonátové facie požárského souvrství na lokalitách Požáry a Kosov (Barrandien)
    Kontaktní metamorfóza silurských černých břidlic ložní žílou diabasu: studie z lomu Kosov u Berouna, Barrandien (12-41 Beroun)
    Kontaktní metamorfóza silurských černých břidlic ložní žílou diabasu: studie z lomu Kosov u Berouna, Barrandien
    Kosov Quarry
    Kosov Quarry
    Nepravidelně smíšená struktura illit-montmorillonit z argilitizovaných diabasových tufů, lom Kosov u Berouna
    New Odontopleurid Trilobite from the Kosov formation (Ashgill, Bohemia)
    Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna (12-41 Beroun)
    Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna
    Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna
    Pyritizovaná fosilní fauna v motolském souvrství (wenlock) z lomu Kosov u Berouna
    Trace fossils from the Kosov Formation of the Bohemian Upper Ordovician
    Trilobitová společenstva hraničního intervalu ludlow - přídolí (silur) v novém profilu v lomu Kosov u Berouna (Pražská pánev, Čechy)
    Upper Silurian (upper Ludlow) graptolites of the N. inexpectatus and N. kozlowskii biozones from Kosov Quarry near Beroun (Barrandian area, Bohemia)
    Upper Silurian (upper Ludlow) graptolites of the N. inexpectatus and N. kozlowskii biozones from Kosov Quarry near Beroun (Barrandien area, Bohemia)
    Výskyt ostnokožců v lomu "Kosov" u Berouna (silur: wenlock-ludlow) (12-41 Beroun)
    Zajímavé textury vápenců z lomu Kosov u Berouna