Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kotouč-Štramberk
Článek
    Posouzení stability závěrného svahu vápencového lomu Kotouč-Štramberk
    Výpočet součinitele přenosu K ze záznamů trhacích prací z lomu Kotouč-Štramberk