Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Králové
Monografie
    Archeologické studie Univerzity Hradec Králové 1 (Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2006)
    Chrám Svatého Ducha a královna Eliška Rejčka v Hradci Králové 1308-2008.
    Námitky k upravenému návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje (dále jen ZUR KHK), včetně jeho vyhodnocení vlivu na trvale udržitelný rozvoj, vycházející z veřejného projednání konaného dne 1.2. 2011 v Hradci Králové
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Hradec Králové. SOG - ČGS Praha
    Sborník Konference ISSS 2. - 3. 4. 2007 Hradec Králové
    Zpravodaj muzea v Hradci Králové
Článek
    30 ročníků přírodovědeckého časopisu Práce muzea v Hradci Králové (Acta Musei Reginaehradecensis s. A) : bibliografie a rejstřík
    Alkaline Ultramafic Sill at Dvůr Králové nad Labem, Eastern Bohemia : Petrological and Geochemical Constraints
    Alkaline Ultramafic Sill at Dvůr Králové nad Labem, Eastern Bohemia: Petrological and Geochemical Constraints
    Čertovy hrady a jiné pískovcové útvary západně od Dvora Králové
    Geochemical Characteristics of Clinopyroxenite Sill At Dvůr Králové nad Labem
    Holocenní sedimenty Labe mezi Nymburkem a Tišicemi (12-24 Praha, 13-24 Hradec Králové)
    Mezinárodní sympozium "Výsledky výzkumů permokarbonské fauny" v Hradci Králové
    Modelová interpretace výsledků měření mísící zóny v Labi pod vypouštěním z ČOV Hradec Králové
    Paleontologické výzkumy přírodovědeckého oddělení Muzea v Hradci Králové v roce 1999
    Paleontologické výzkumy přírodovědeckého oddělení Muzea v Hradci Králové v roce 2000
    Petrologie alterovaných ultrabazických hornin od Dvora Králové
    Pískovcové útvary u Dvora Králové nad Labem
    Sympozium o permokarbonské fauně v Hradci Králové
    The Upper Devonian and Lower carboniferous in north-eastern Bohemia (based on boreholes in the Hradec Králové area)
    Variolit ve vrtu Np-1 Nepasice ve východních Čechách : 13-24 Hradec Králové
    Výzkum nivy horního toku Labe (03-41 Semily, 03-44 Dvůr Králové nad Labem)
    Zajímavá oblast pískovcových jeskyní u Dvora Králové nad Labem
    Zápis o práci a jiné činnosti Geologického klubu východních Čech v Hradci Králové (dříve Mineralogická sekce Klubu mladých přírodovědců)
    Zdeněk Doubek a Mineralogický klub v Hradci Králové
    Zpráva o výzkumu ichnofosilií ve spodním permu podkrkonošské pánve (04-41 Vrchlabí, 03-44 Dvůr Králové)