Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Krajina
Monografie
    ArchaeoMontan 2013. Krušná krajina - Erz(gebirgs)landschaft - Ore Landscape. 2. mezinárodní konference
    Budeč 1100 let. II. Příroda, krajina, člověk
    Evropská integrace - česká společnost a krajina: Sborník anotací
    Fyzická geografie a kulturní krajina v 21. století - Fyzickogeografický sborník . 11
    Fyzickogeografický sborník. 2, Kulturní krajina
    Fyzickogeografický sborník 2. Kulturní krajina. Příspěvky z 21. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 16. a 17. února 2004 v Brně
    Historická geografie, Supplementum I, Historická krajina a mapové bohatství Česka
    Historická krajina a mapové bohatství Česka. Prameny, evidence, zpřístupňování, využívání. Praha 25. ledna 2006
    Industriální krajina a její přirozená obnova : právní východiska a rekultivační metodika oblastí narušených těžbou
    Krajina - maska přírody? Krajina v estetické perspektivě : abstrakty příspěvků
    Krajina a revoluce : významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny Českých zemí, Malá Skála, Praha 2005, 248 stran, ISBN 80-86776-02-6
    Krajina a revoluce. Významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí
    Krajina, les a lesní hospodářství
    Krajina, lidé a povodně v povodí řeky Moravy
    Krajina Ostravska
    Krajina Staroměstska a Jesenicka
    Krajina v České republice
    Krajina z druhé strany : poznámky ke knize závojů a čar
    Krajina zevnitř
    Krása, krajina, příroda II
    Posvátná krajina : eseje o místech, silách a dracích
    Povodně, krajina a lidé v povodí Moravy I. díl
    Povodně, krajina a lidé v povodí Moravy III. díl
    Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy
    Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy
    Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy I
    Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy I
    Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy I. díl
    Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy II. díl
    Povodně, krajina a lidé v povodní řeky Moravy, II. dil
    Průmyslová krajina
    Réva a krajina : sborník přednášek
    Říční krajina 5, recenzovaný sborník příspěvků z konference
    Říční krajina
    Říční krajina /6./ Sborník příspěvků
    Říční krajina 3 se zaměřením na problematiku řek a okolní krajiny
    Říční krajina 4
    Říční krajina 5
    Říční krajina 8
    Říční krajina. Sborník příspěvků z konference Olomouc 2004
    Říční krajina se zaměřením na problematiku řek a okolní krajiny
    Sborník příspěvků mezinárodní konference Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge k nominaci na Seznam světového dědictví UNESCO
    Sborník příspěvků z konference "Říční krajina"
    Sborník referátů z odborné konference "Průmyslová krajina".
    Sesuvy, člověk a krajina
    Sesuvy, člověk a krajina
    Sesuvy, člověk a krajina. Sborník referátů a prezentací z odborného semináře
    Střední Čechy. Příroda, člověk, krajina
    Střední Čechy. Příroda, člověk, krajina
    Téma pro 21. století. Kulturní krajina aneb proč ji chránit?
    Tvář naší země - krajina domova
    Tvář naší země - krajina domova. 3, Člověk jako krajinotvorný činitel.
    Tvář naší země - krajina domova. 5, Ochrana krajiny.
    Tvář naší země - krajina domova. 6, Rehabilitace krajiny.
    Tvář naší země - krajina domova, Dodatky
    Tvář naší země - krajina domova, Svazek 1 - Krajina jako přírodní prostor, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na PraĹském hradě a v Prľhonicích
    Tvář naší země - krajina domova, Svazek 1 - Krajina jako přírodní prostor, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích
    Tvář naší země - krajina domova, Svazek 5 - Krajina z pohledu dnešních uživatelů, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích
    Tvář naší země - krajina domova, Svazek 6 - Krajina v ohrožení, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích
    Tvář naší země - krajina domova, Svazek úvodní, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích
    Udržitelná energie a krajina
    Udržitelná krajina: rizika teritoriálních polarizací
    Valdštejnská loggie a komponovaná barokní krajina okolí Jičína
    Venkovská krajina
    Venkovské sídlo a krajina v územním plánování
    Zelená architektura.cz : architektura, krajina, udržitelný rozvoj, inspirce přírodou
    Zrcadlo minulosti : česká a slovenská krajina v kvartéru
Článek
    Budoucnost cestovního ruchu: Harmonická krajina versus krajinný ráz
    Chraňte svou duši. Krajina jako obraz lidí, kteří ji obývají
    Cíl revitalizace - stabilní krajina
    Co to je říční krajina
    Česká postindustriální krajina
    Člověk a průmyslová krajina Ostravska
    Debilus loci? Česká krajina dnes
    Doupovské hory - krajina v úschovně
    Ekologické formy zemědělství v Krkonoších: krajina, ekoturismus, udržitelnost
    Harmonická kulturní krajina venkova
    Harmonická kulturní krajina venkova: sny a realita
    Hledání šťastných míst. Čínská tradice feng-šui a česká barokní krajina
    Jeskyně, člověk a krajina na příkladu neolitu a staršího eneolitu Západních Karpat
    Korytovo-nivné geosystémy a riečna krajina: prieskum a hodnotenie
    Krajina - obraz geologických procesů
    Krajina - velké téma 21. století (na okraj článku J. Sádla na s. 96)
    Krajina - známá neznámá. 1., Krajinná typologie
    Krajina - známá neznámá. 2., Procesy v krajině
    Krajina - známá neznámá. 3., Funkce krajiny a prostorové metody
    Krajina a geodiverzita
    Krajina a její diverzita v proměnách času
    Krajina a komunismus
    Krajina a prostor
    Krajina a těžba
    Krajina domova v době rozpadu města a přeměny venkova
    Krajina důlních oblastí severních Čech
    Krajina Fénix
    Krajina jako dynamický, živý systém - člověk řídí toky energie, vody a látek v krajině
    Krajina jako palimpsest
    Krajina jako slovo
    Krajina jako základ životního prostředí malých měst
    Krajina města Brna
    Krajina mluvící všemi jazyky a strom vychovatel
    Krajina mluvící všemi jazyky a strom vychovatel
    Krajina moravských stepních trávníků
    Krajina: paměť, útěcha a osud
    Krajina se oceňuje hůř než cement : Postoj veřejnosti k stavbě cementárny a k ochraně životního prostředí na Berounsku
    Krajina v okolí Budče: reliéf, paměť a hodnota
    Krajina vašeho okolí Česká republika
    Krajina, ve které je cítit čas
    Krasová krajina ako špecifický prírodný ekosystém
    Krkonoše v době poledové - vegetace a krajina
    Labe: krajina, lidé a povodně
    Nová energetická krajina: vymezení na základě lokalizace vybraných obnovitelných zdrojů (Případová studie Česká republika)
    Nová krajina Mostecka po těžbě hnědého uhlí
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 10. část, Dnešní příroda a krajina ve světle nejmladší minulosti
    Postindustriální krajina - první přiblížení
    Posvátná krajina
    Povodně a sucho 2013 : krajina jako základ řešení
    Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy
    Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy ů Geografická syntéza
    Projekt Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy
    Přetvořená krajina
    Říční krajina - příčiny a způsoby narušování jejího ekologického kontinua
    Test pojmu "krajina" postavením mimo vnímání člověka a užitím v geologickém čase
    Těžba živců a krajina v Českém lese
    Ukázka interakce krajina - člověk - krajina na příkladu geoarcheologického výzkumu lokality Praha - Sobín
    Velká voda, krajina a člověk : protipovodňová opatření se musí navrhovat od rozvodí
    Větrná energie, člověk a krajina v proměnách času
    Vzpomínky na budoucnost. Krajina jako spojnice mezi časy minulými a příštími. Místo a jeho duch
    Wadi Rum - krajina Lawrence z Arábie
    Západní poušť: pouštní procesy, krajina a klima