Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    KRAJINNÉHO
Monografie
    11.konference KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ
    Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve veřejné správě. Metodické doporučení
    Ochrana krajinného rázu
Článek
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 2. část, Proměnlivost krajinného rázu - typické a rozlišující znaky
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 4. část, Cíle a limity ochrany krajinného rázu
    Modelování vlivu krajinného pokryvu na srážkoodtokové vztahy v povodí Olše
    Nový přístup k sanaci a rekultivaci lomů s uplatněním hledisek krajinného rázu (zahlazení důsledků hornické činnosti po povrchové těžbě vápencových a stavebních surovin - vytváření nové morfologie povrchu)
    Ochrana krajinného rázu při otevírání lomů
    Sanace odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích z pohledu krajinného ekologa
    Schizofrenie esteticky vnímavého krajinného ekologa