Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Krajinných
Monografie
    Časoprostorové změny regionálních a krajinných struktur.
    Geologie chráněnýcj krajinných oblastí České republiky - Moravský kras
    Jeseníky - Geologie chráněných krajinných oblastí České republiky
    Křivoklátsko. geologie chráněných krajinných oblastí České republiky
    Mikroklima a mezoklima krajinných struktur a antropogenních prostředí
    Práce správ chráněných krajinných oblastí ČR
    Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech
    Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech : IX. ročník mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí, Moravský kras 24.-26.9.2001 : sborník referátů
Článek
    Bývalá hornická oblast z pohledu analýzy změn krajinných prvků - úsek říčního kilometru 17,5 až 22 údolní nivy řeky Odry
    Doplnění soustavy chráněných krajinných oblastí v České republice
    DÚ-01: Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v chráněných krajinných oblastech (CHKO)
    Ložiska vápenců a cementářských surovin v chráněných krajinných oblastech
    Mapy pro orientační běh a 40 let krajinných změn v PR Kunratický les
    Obrana a obnova krajinných částí ohrožených důlní činností (využitím metody biologické regenerace krajiny)
    Počátky těžby a zpracování pyritu v Lukavici, Jedinečný průmyslový komplex, Bývalá průmyslová činnost v Lukavici z pohledu ekologie, Lukavický katastr jako součást významných krajinných celků
    Poslání sítě chráněných krajinných oblastí
    Stav a metody dálkového průzkumu přírodních a antropogenních krajinných struktur na Geografickém ústavu ČSAV v Brně