Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Krajinu
Monografie
    Soubor map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí na krajinu a životní prostředí Ostravska
    Soubor map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí na krajinu a životní prostředí Ostravska
    Studie vlivů těžby a zpracování kamene v lomu Leskoun na krajinu a životní prostředí
Článek
    Celostátní pracovní seminář: Programy péče o krajinu - modelové území povodí Litavky
    Ekologické hodnocení sekundárních vlivů povrchové těžby nerostných surovin na krajinu
    Faktory působící na krajinu a obyvatele při těžbě surovin a příklady opatření ke zmírnění a regulaci ekologických důsledků
    Synalov. Krajinně-ekologické podklady pro péči o harmonickou kulturní krajinu
    Tvorba postindustriální krajiny a aktivní péče o krajinu
    Vliv důlní těžby na krajinu Ostravska
    Vliv útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. 1. část
    Vlivy hlubinné těžby černého uhlí a jejího útlumu na krajinu a životní prostředí regionu a stav realizovaných revitalizačních opatření
    Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. 2. část
    Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. I. část
    Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. II. část
Seriál
    Studie vlivů těžby a zpracování kamene v lomu Leskoun na krajinu a životní prostředí