Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kráse
Článek
    Chemizmus krasových vôd juhozápadnej časti Kečovskej jednotky v Slovenskom krase
    Ďalší objav v Slovenskom krase
    Geologicko-geofyzikálne aspekty lokalizácie produktívneho hydrogeologického vrtu v Slovenskom krase
    Komory Paraple : projektovaná podzemní těžba vápence v lomu Paraple v Českém krase (1953)
    Kunia priepasť - 203 m. hľbkový rekord v Slovenskom Krase
    Kunia priepasť - 203 m. Nová rekordná hĺbka v Slovenskom krase
    Medzinárodná konferencia o antropogénnom ovplyvňovaní a ekologických zmenách v krase ČSFR - Maďarsko, 15.-23.9.1990
    Niekoľko poznámok o krase severozápadnej časti bzybského masívu (Kavkaz,ZSSR)
    O kráse monokultur
    Ponorná priepasť v Slovenskom krase
    Použitie geofyzikálnych metód pri riešení speleologických problémov v Borinskom krase
    Príčiny a dôsledky znečisťovania Jašteričieho jazera v Slovenskom krase
    Stratigrafia a faciálne vzťahy triasových vápencov silického príkrovu v Drienčanskom krase