Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Krasem
Monografie
    Údolím Kačáku (Loděnice) napříč Českým krasem
Článek
    K otázce interakcí mezi klimatem a krasem
    K otázce interakcí mezi krasem a strukturou
    Speleoarcheologie mezi krasem a pseudokrasem. K otázkám výzkumu a ochrany paleolitických a mezolitických nálezových situací