Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Krejciella
Článek
    Floating algae of the genus Krejciella as probable hosts of epiplanktic organisms (Dobrotivá Series, Ordovician; Prague basin)