Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kremnica-Sturec
Článek
    Termoelektrické napätie a mikrotvrdosť pyritu a markazitu z ložiska Kremnica-Sturec