Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Krnova
Článek
    Fosilní makroflóra z lomu Kobylí v Krásných Loučkách u Krnova (hornobenešovské souvrství, jesenický kulm, spodní karbon)
    Vývoj reliéfu bazální zvětrávací plochy jihozápadně od Krnova a severně od Žulové