Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Krumlova
Článek
    Bezbarvý spessartin-grossulárový granát z Novosedel u Českého Krumlova
    Biostratigrafický výzkum jeskyně U hamru v Dobrkovicích u Českého Krumlova
    Chondrodit z grafitového ložiska Lazec, 4 km sz. od Českého Krumlova
    Chrom-vanadové granáty z grafitového ložiska Domoradice u Českého Krumlova
    Chrom-vanadové granáty z grafitového ložiska Domoradice u Českého Krumlova
    Darrellhenryit, NaLiAl2Al6Si6O18(BO3)3(OH)3O, nový minerál ze skupiny turmalínu z Nové Vsi u Českého Krumlova
    Dumortierit a turmalín z abysálních pegmatit od Vémyslic u Moravského Krumlova, gfohlská jednotka, moldanubikum
    Dumortierit a turmalín z abysálních pegmatitů od Vémyslic u Moravského Krumlova, gföhlská jednotka, moldanubikum
    Geoelektrický výzkum Li-pegmatitu od Nové Vsi u Českého Krumlova
    Kasiterit z Muckova jz. od Českého Krumlova
    Ke stratigrafii dvou významných kvartérních lokalit od Dobrkovic u Českého Krumlova
    Korund od Malšína u Českého Krumlova
    Krasové výplně jeskyně U hamru v Dobrkovicích u Českého Krumlova
    Lithný pegmatit z Nové Vsi u Českého Krumlova
    Naleziště vltavínů u Rybníků a Moravského Krumlova
    Nové informace o krasu v okolí Českého Krumlova
    Nové minerály z lokality Lazec u Českého Krumlova
    Nové minerály z lomu Plešovice u Českého Krumlova
    Nové nálezy v lomu Vyšný u Českého Krumlova
    Palynologická analýza vzorků z Moravského Krumlova IV
    Permská fauna jižní části boskovické brázdy z okolí Moravského Krumlova
    Projevy rekrystalizace v pegmatitech u Moravského Krumlova v jižní části brněnského masívu
    Spinel(pleonast) a chondrodit z grafitového ložiska Lazec u Českého Krumlova
    Todorokit z grafitového ložiska Lazec, sz. od Českého Krumlova
    Turmalín skoryl-dravitové řady z Českého Krumlova
    Uvit v žíle s alpskou paragenezí na ložisku Lazec u Českého Krumlova
    Uvit v žíle s alpskou paragenezí na ložisku Lazec u Českého Krumlova
    Vltavín z Vémyslic u Moravského Krumlova - nález druhého největšího vltavínu na Moravě
    Výzkum dutinové mineralizace na grafitovém ložisku Lazec u Českého Krumlova (32-21 Prachatice)
    Výzkum dutinové mineralizace na grafitovém ložisku Lazec u Českého Krumlova
    Zajímavá lokalita zirkonu u Plešovic u Č. Krumlova