Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kry
Článek
    Bechlejovické zlomové pole u Děčína; tektonicky nejvíce zaklesnuté kry v české křídové pánvi
    Chemické složení sfaleritů z hydrotermálních žil v horninách spodního karbonu Nízkého Jeseníku a kry Maleníku
    Chemické složení sfaleritů z hydrotermálních žil v horninách spodního karbonu Nízkého Jeseníku a kry Maleníku
    Fylonitizace hornin kry Orlíku
    Horniny Oskavské kry
    Karbonatizace blastomylonitů oskavské kry, silezikum
    Ložisko Au rud Petráčkova hora ve vulkanosedimentární sérii rožmitálské tektonické kry
    Měření horizontálních napětí v oblasti 4. kry Dolu ČSA, z. Doubrava
    Nové poznatky ložiskového průzkumu v oblasti rožmitálské tektonické kry
    Nové poznatky z lomu Podhůra (kulm kry Maleníku)
    Nové výsledky průzkumu v oblasti vysoké kry Chřibů
    Orientační srovnání mezo- a mikrostruktur paleozoika jižní části vrbenské skupiny a krystalického basementu oskavské kry (14-41 Šumperk)
    Proterozoické parametamorfity Altenberské kry (02-32 Teplice)
    Proterozoické parametamorfity altenberské kry
    Prvky vzácných zemin v horninách kry Pradědu
    Valouny kyselých vulkanitů - významná složka slepenců viséských souvrství osoblažské kry (Slezsko) (15-11, Zlaté Hory; 15-13, Vrbno pod Pradědem)
    Vulkanoplutonická formace rožmitálské kry a výsledky její korelační analýzy (22-12 Březnice)
    Výskyty metabazitů v rulách kry Orlíku
    Vývoj sedimentačního prostoru sokolovské pánve na příkladu tektonické kry v oblasti lomu Medard-Libík
    Zonálnost v distribuci akcesorií kulmu artmanovsko-osoblažské kry