Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kryry
Monografie
    Stanovisko ČGS k upřesnění podkladů k návrhu zadání územního plánu města Kryry, se zřetelem na objasnění rozporu v klasifikaci - kategorii evidovaného prognózního zdroje vyhrazených nerostů keramických nežáruvzdorných jílů Černčice-Mukoděly (č. Q 9318200)
    Územní plán města Kryry - upřesnění podkladů
Článek
    Ichnofabrics of (?Oligocene) silcretes at Kryry and Dětaň, Western Bohemia, Czech Republic
    Technologické vyhodnocení ložisek cihlářských surovin Solopysky a Kryry