Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Krystalických
Článek
    Bloková svahová deformace v krystalických horninách v údolí Svratky severozápadně od Tišnova
    Bloková svahová deformace v krystalických horninách v údolí Svratky severozápadně od Tišnova
    Geochemická charakteristika podzemních vod a krystalických hornin v oblasti Jezeří (Krušné hory)
    Geochemická charakteristika podzemních vod a krystalických hornin v oblasti Jezeří (Krušné hory)
    K dutinovému zvětrávání krystalických břidlic : příklady z chráněných území Korsiky a severní Moravy
    Látkové a izotopické složení krystalických vápenců z oblasti dolu Václav v Bližné u Černé v Pošumaví
    Mineralogické složení tufitů v krystalických vápencích v severní oblasti moravika
    Možnosti využití krystalických vápenců, kříd a drcených dolomitů při úpravě vody
    Nový typ Zn-Pb zrudnění v metamorfovaných krystalických vápencích z Vápenného vrchu u Černé v Pošumaví (32-23 Český Krumlov)
    Nový výskyt zkrasovělých krystalických vápenců, Janské Lázně - Sluneční stráň II, Krkonoše
    Nový výskyt zkrasovělých krystalických vápenců, Janské Lázně-Sluneční stráň II, Krkonoše : 03-42 Trutnov
    Příprava skla bohatého vodou nerovnovážnou dehydratací křemičitanu sodného a jeho použití k napodobení radiochemických procesů v krystalických silikátech
    Výskyt, těžba a zpracování krystalických vápenců na Horažďovicku
    Výskyty krystalických vápenců v asociaci a amfibolity z jižní části zábřežského krystalinika (24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Výskyty krystalických vápenců v asociaci s amfibolity z jižní části zábřežského krystalinika
    Zajímavé výskyty křišťálů v krystalických vápencích na Jesenicku