Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Krystalinikum
Monografie
    Aplikace metody AMS při strukturní analýze granitoidů; Záznam strukturního vývoje Budislavského plutonu (Poličské krystalinikum); Bakalářská práce PřFUK
    Krystalinikum, Contributions to the Geology and Petrology of Crystalline Complexes
Článek
    Geofyzikálně zjištěný výskyt neovulkanitů u Dobré Vody (tepelské krystalinikum)
    Geologický vývoj skarnů na lokalitě Pernštejn, svratecké krystalinikum
    Kontrastní PT a strukturní vývoj vírské granulitové megabudiny a okolních metapelitů : Poličské krystalinikum, východní okraj Českého masivu
    Krušnohorské krystalinikum v podloží Severočeské hnědouhelné pánve
    Krystalinikum a perm v podloží křídy na listu Svitavy (14-34 Svitavy)
    Krystalinikum na území listu 11-134 Hůrka (11-13 Hazlov)
    Krystalinikum na území listu 11-143 Cheb
    Krystalinikum na území listu 11-321 Lipová (11-32 Kynžvart)
    Letovické krystalinikum: spodnokambrická oceánská kůra varisky začleněná do východního okraje Českého masívu
    Mikropaleontologické studium svrchnokřídových sedimentů transgredujících na kutnohorské krystalinikum ze středověkého dolu v Kutné Hoře
    Nález radiolarie řádu Sphaerellaria ve vrtu K-2/St (železnobrodské krystalinikum)
    Podmínky vzniku skarnu na lokalitě Pernštejn (svratecké krystalinikum)
    Přehled mineralogie, petrografie a geologie nedvědických mramorů, svratecké krystalinikum
    Sn-mineralizace skarnoidů v nedvědických mramorech (svratecké krystalinikum, západní Morava)
    Srovnávací stopovací zkouška na Králickém Sněžníku: Je fluorescein vhodný stopovač pro horské krystalinikum?
    Svrchnokřídové sedimenty transgredující na kutnohorské krystalinikum ze středověkého dolu v Kutné Hoře : 13-32 Kutná Hora
    Svrchnokřídové sedimenty transgredující na kutnohorské krystalinikum ze středověkého dolu v Kutné Hoře
    Tektonická pozice granulitů na západním okraji Českého masivu: Je oherské krystalinikum skutečně součástí saxothuringika?
    Výskyt polymetalické mineralizace u Dehetné sv. od Bělé nad Radbuzou (domažlické krystalinikum)
    Xenolity mramorů uzavřené v tonalitech budislavského masivu (poličské krystalinikum) (14-33 Polička)
    Xenolity mramorů uzavřené v tonalitech budislavského masivu (poličské krystalinikum)
    Zábřežské krystalinikum na listu Mohelnice (14-43 Mohelnice, 14-41 Šumperk, část)
    Záznam strukturního vývoje budislavského plutonu (poličské krystalinikum)
    Zoisitovec jako výsledek metasomatické přeměny metagabra, Újezd u Kunštátu, letovické krystalinikum
    Zpráva o výzkumu Sn-bohaté minerální asociace s As-vesuvianem v nedvědickém mramoru u Kozlova na západní Moravě, svratecké krystalinikum
Seriál
    Krystalinikum