Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kubě
Článek
    Arimao, nové ložisko porfyrových měděných rud na Kubě
    Efektivita geofyzikálních metod průzkumu ložiska Cu rud Arimao na Kubě
    Pracoval jsem jako geotechnik na Kubě
    Průzkum v oblasti čsl. expedice Escambray na Kubě
    Přečerpávací elektrárna CHA Centro na Kubě
    Současný stav revíru El Cobre na Kubě
    Současný stav revíru Matahambre a Santa Lucia na Kubě
    Výskyt zlatých rud u Santa Clary na Kubě
    Zkamenělá dřeva na Kubě