Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Května
Monografie
    Odborné vyjádření k "Projektu I. etapy rekultivace skládky TKO Květná - terénní úpravy povrchu skládky a její odplynění"
    Sanační technologie XII, 19. - 21. května 2009, Uherské Hradiště
Článek
    3. evropská uhelná konference, Izmir (Turecko) 5.-10. května 1997
    Seminář geologů muzeí České a Slovenské republiky, Konopáč 26.-30. května 2008
    Stonařovský "déšť" meteoritů-eukritů 22. května 1808 : příspěvek k dějinám meteoritiky
    Zemřel objevitel ložiska Erdenet, RNDr. Emanuel Komínek (28. listopadu 1929 - 29. května 1993)