Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kvalitativních
Článek
    Mezinárodní srovnání kvalitativních znaků českého hnědého a černého uhlí (zpracováno v rámci projektu PHARE D5/93)
    Porovnání kvantitativních a kvalitativních odtokových poměrů na povodí Lesního potoka