Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kvantifikace
Článek
    Expresní výpočetní metoda kvantifikace zdrojů podzemních vod z údajů hydrogeochemického monitoringu
    K otázce kvantifikace těžkých minerálů u různých typů vzorků
    Kvantifikace externalit vznikajících těžbou a užitím hnědého uhlí
    Kvantifikace plošného a difuzního znečištění v povodí Labe
    Kvantifikace působení některých faktorů v úseku těžba-úprava na výsledky rozdružování hnědého uhlí
    Kvantifikace zásob černého uhlí na ložisku Vejprnice c plzeňské pánvi
    Vizualizace a kvantifikace strukturně-texturních parametrů polyuretanových geokompozitních materiálů