Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kvartéru
Monografie
    Geológia a surovinové zdroje kvartéru. Technika prieskumu
    Zrcadlo minulosti : česká a slovenská krajina v kvartéru
Článek
    13. kongres Mezinárodní unie pro výzkum kvartéru (INQUA) v Číně
    Botanika a paleoekologie kvartéru
    Geologický vývoj Moravy a Slezska v kvartéru
    Geologie středního Polabí : předběžné výsledky geologického mapování kvartéru na listu 13-113 Sojovice : 13-11 Benátky nad Jizerou
    Geologie středního Polabí: předběžné výsledky geologického mapování kvartéru na listu 13-113 Sojovice
    Habr obecný (Carpinus betulus l.) v československém kvartéru
    Habr obecný (Carpinus betulus l.) v československém kvartéru
    Hydrogeologická charakteristika chránenej vodohospodárskej oblasti kvartéru Žitného ostrova podľa výsledkov najnovších prác
    Inženýrskogeologické poměry kvartéru na Klatovsku a Domažlicku (21-24 Klatovy)
    Jiří George Kukla a jeho přínos poznání kvartéru
    K problematice stupňového členění kvartéru
    K problému košickej štrkovej formácie, kvartéru a svahových deformácií pri východnom okraji Košíc
    Malakostratigrafie kvartéru koněpruské oblasti
    Malakostratigrafie kvartéru koněpruské oblasti
    Mělké podzemní vody kvartéru Ostravska
    Některé poznatky o kvartéru Austrálie a Nového Zélandu
    Nové měkkýší druhy českého kvartéru
    Nové měkkýší druhy českého kvartéru
    Nové poznatky o sedimentech kvartéru v oblasti Bzenec-Přívoz (34-22 Hodonín)
    Nové poznatky o sedimentech kvartéru v oblasti Bzenec-Přívoz (34-22 Hodonín)
    Nové směry ve stratigrafii alpského kvartéru (Zasedání projektu IGCP 378 "Circumalpine Quaternary Correlations" v Luganu)
    O čtvrtém řádu a o tom, jak se nakonec, neřád, zkomplikoval. II., Exploze věd o kvartéru ve 20. století
    Použitie radiouhlíkovej metódy 14 C pri výskume kvartéru na území slovenských Karpát
    Prieskumno-hydrogeologická aplikácia výskumu kvartéru Slovenska
    Přehled nových výzkumů v kvartéru biosférické rezervace Slovenský kras
    Přínos Jiřího Kukly k poznání problematiky kvartéru a krasu
    Přínos Jiřího Kukly k poznání problematiky kvartéru a krasu
    Příspěvek k výzkumu kvartéru ve východní části Krušných hor
    Rádiouhlíkové datovanie pochovaných a fosilných pôd kvartéru západných Karpát
    Rašeliniště Krušných hor jako archivy pro studium přírodního prostředí v kvartéru
    Sedimenty miocénu a kvartéru odkryté v zemníku u Sudoměřic : 34-22 Hodonín
    Sedimenty miocénu a kvartéru odkryté v zemníku u Sudoměřic
    Sedimenty spodního badenu a kvartéru v centru Brna
    Stratigrafické problémy kvartéru (souborné zhodnocení)
    Stratigrafické tabulky terciéru a kvartéru pro oblast Lounska (02-34 Bílina, 12-11 Žatec, 12-12 Louny)
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. III. Historie lesa a bezlesí v kvartéru
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. III., Historie lesa a bezlesí v kvartéru
    Vědecký přínos geomorfologa-jubilanta Vladimíra Kroutilíka pro čs. geologii kvartéru
    Vliv poddolování na režim mělkých podzemních vod v kvartéru na Ostravsku ve vodárenské perspektivě kraje
    Vulkanismus v geologické historii Moravy a Slezska od paleozoika do kvartéru
    Výskum geológie a surovín kvartéru na Slovensku po III. Celoslovenskej konferencii, jeho ďalšie úlohy a cielové programy
    Výsledky prieskumu surovinových zdrojov kvartéru
    Výzkum kvartéru mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi - předběžné výsledky studia archivních materiálů (13-131 Lysá nad Labem, 13-113 Kochánky)
    Výzkum kvartéru mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi - předběžné výsledky studia archivních materiálů
    Význam půd pro stratigrafii kvartéru
    XI. kongres Mezinárodní unie pro výzkum kvartéru (INQUA) v Moskvě
    XII. Kongres mezinárodní unie pro výzkum kvartéru (INQUA) v Kanadě
    Zpráva o inženýrskogeologickém mapování kvartéru na Plzeňsku (12-33 Plzeň)