Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kyselých
Článek
    Mineralogické studium převážně RTG amorfních precipitátů z kyselých síranových vod: Vliv sušení a stárnutí precipitátů
    Mineralogie a geochemie sulfidů železa v černých břidlicích - nebezpečného zdroje kyselých a toxických vod v provincii Nové Skotsko (Kanada)
    Model působení kyselých depozic na kvalitu povrchových vod
    Model vlivu kyselých depozic na kvalitu povrchových vod
    Ochrana životního prostředí před působením kyselých depozic
    Odstraňování manganu z kyselých důlních vod
    Problematika projektování a provádění čerpacích pokusů a těžebního vystrojování sond připravených pro těžbu kyselých plynů v naftovém průmyslu ČSSR
    Rozdíly ve vlastnostech horských lesních půd na kyselých a bazických matečních horninách
    Sádrovcové kůry - důsledek kyselých dešťů?
    Účinky kyselých dešťů na lesní půdy Českomoravské vrchoviny
    Valouny kyselých vulkanitů - významná složka slepenců viséských souvrství osoblažské kry (Slezsko) (15-11, Zlaté Hory; 15-13, Vrbno pod Pradědem)
    Vliv kyselých depozic na kvalitu povrchových a podzemních vod
    Vliv kyselých důlních vod na životní prostředí
    Vliv kyselých srážek na vody na území Tatrnského národního parku
    Využití spektroradiometrických měření pro identifikaci kyselých zvětralinových substrátů - studie ze Sokolovské pánve