Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kyselostí
Článek
    Aplikace a příprava směsi dolomitických hmot a přírodních křemičitanů ke snižování kyselosti médií vytvářených vlivem životního prostředí
    Aplikace a příprava směsi dolomitových a přírodních křemičitanů ke snižování kyselosti médií vytvářených vlivem životního prostředí
    Kyselé deště a horská rašeliniště : vody s převažující organickou kyselostí už v České republice neexistují