Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Lázní
Monografie
    Komentář ke geologické mapě 1:10 000 okolí Janských Lázní
    Komplexní mineralogická studie pegmatitu 'Weiser Stein' u Lázní Kynžvartu
    Studium klimatu lázeňských léčebných míst zejména Léčebných lázní Jáchymov a.s.
Článek
    Atmogeochemické pole v prostoru Priessnitzových léčebných lázní
    Brannerit na uranovém ložisku Dyleň u Mariánských Lázní
    Chemické složení silikátů z granát-magnetitového skarnu od Horní Vsi u Mariánských Lázní
    Chemické složení silikátů z granát-magnetitového skarnu od Horní Vsi u Mariánských Lázní
    Diatomová flóra SPS Soos u Františkových Lázní (11-14 Cheb)
    Geofyzikální indikace neznámého neovulkanického centra u Mariánských Lázní
    Geomorfologie vrchu Hůra u lázní Bělohrad
    Kontaktní horniny pláště lestkovského masivu a jejich význam pro rekonstrukci tektometamorfního vývoje tepelsko-barrandienské oblasti (11-41 Mariánské Lázně, 11-43 Planá u Mariánských Lázní)
    Kvartérní organogenní sedimentace ve státní přírodní rezervaci SOOS u Františkových lázní
    Minerální parageneze ijolitových vyloučenin v olivinickém nefelinitu Podhorního vrchu u Mariánských Lázní
    Minerální parageneze ijolitových vyloučenin v olivinickém nefelinitu Podhorního vrchu u Mariánských Lázní
    Minerální parageneze ijolitových vyloučenin v olivinickém nefelinitu Podhorního vrchu u Mariánských Lázní
    Mixit ze Smrkovce u Mariánských Lázní
    Petrologie a geochemie mafických intruzí v západokrušnohorském granitovém plutonu v okolí Abertam a Mariánských Lázní : (11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-41 Mariánské Lázně)
    Přírodní síra z oxidační zóny polymetalické mineralizace na ložisku Nový Metternich u Mariánských Lázní
    Příspěvek k hydrogeologii lázní Teplic nad Bečvou
    Retgersit ze Smrkovce u Mariánských Lázní
    Saléeit a minerál izomorfní řady fosfuranylit-yingjiangitové z uranového ložiska Kladská u Mariánských Lázní
    Sekundární minerály uranu z uranového ložiska Kladská u Mariánských Lázní
    Sekundární minerály z lokality Svatá Anna v Plané u Mariánských lázní
    Sillénit ze Smrkovce u Mariánských Lázní
    Strukturně geologická studie výskytu karbonátových poloh krkonošského krystalinika v okolí Janských Lázní a jejich úloha při ochraně přírodních léčivých zdrojů
    Strukturně geologická studie výskytu karbonátových poloh krkonošského krystalinika v okolí Janských Lázní a jejich úloha při ochraně přírodních léčivých zdrojů
    Strukturní a metamorfní vývoj severozápadní části krkonošsko-jizerského krystalinika (v okolí Lázní Libverda)
    Strukturní stavba krystalinika v okolí Mariánských Lázní a Teplé (11-41 Mariánské Lázně)
    Střet zájmů o těžbu uhlí na Karvinsku s ochranou lázní Darkov, města Karviná a jeho okolí
    Supergenní Cu a Bi mineralizace na lokalitě Tři Sekery u Mariánských Lázní
    Topotaktické srůsty rauenthalitu a phaunouxitu z Plané u Mariánských Lázní
    Uranofán a torbernit z Kynžvartu u Mariánských Lázní
    Výskyt selenidové mineralizace na ložisku Svatá Anna u Plané u Mariánských Lázní
    Výskyty pucheritu na lokalitách Smrkovec u Mariánských Lázní a Jáchymov