Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Léta
Monografie
    Projekt programu Kontakt MŠMT ČR č. ME 694 na léta 2003-2005 Informační síť pro rychlý dostup k datům o silných pohybech a makroseismických intenzitách důležitých zemětřesení Řecka (S.M.INT). Průběžná zpráva za rok 2003
Článek
    Generel rekultivací koncernu Severočeské hnědouhelné doly na léta 1981-1990
    Hlavní výsledky státního úkolu "Geofyzikální výzkum hlubinné stavby zemské kůry pro potřeby ložiskového výzkumu v ČSSR" za léta 1985-1987
    Léta učednická u profesora Kettnera (1933-1938)
    Pětasedmdesátiny ing. Jiřího Čejky, DrSc. : Bibliografie Jiřího Čejky za léta 1999-2004
    Průměrná hmotnost vltavínů na Moravě: výsledky sběru za léta 1990-1995
    První profesorská léta Radima Kettnera
    Souhrnná bibliografie sborníku GVMS za léta 1993-97
    Vysvětlivky a komentář k mapám vlivu poddolování s poklesy dobývání za léta 1961-1989, 1961-1999 a 1990-1999
    Vzpomínka na poválečná léta v petrografickém ústavu na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
    Zajímavosti a nálezové zprávy - bibliografický přehled za léta 1975-1993
    Zamyšlení nad geologickými zásobami uhlí a lignitu v ČSSR za léta 1966-1985