Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Líniam
Článek
    Niekoľko poznámok k tektonickým líniam pod neogénnou výplňou na východnom Slovensku